Архив новостей

Realizacja projektu w ramach RPOWP 2007-2013

13.07.2011
REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH RPOWP 2007-2013Firma Samasz inż. Antoni Stolarski zrealizowała Projekt "Wystawa AGRO SHOW 2009 szansą na wspołną promocję" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu

 
Firma Samasz inż. Antoni Stolarski zrealizowała Projekt "Wystawa AGRITECHNICA 2009 szansą na rozwój eksportowy firm Metal Fach i Samasz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom
Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu
 

1_115_86 1_115_86_2

plakietka