Mitch Richmond Womens Jersey  SaMASZ - Сельскохозяйственная и коммунальная техника - SaMASZ - Сельскохозяйственная и коммунальная техника

I KONGRES POLSKI WSCHODNIEJ

20 - 21.11.2012
I KONGRES POLSKI WSCHODNIEJ
Białystok, woj. podlaskie


Zapraszamy na objęty przez nas patronatem honorowym I Kongres Polski Wschodniej, organizowany przez Polskie Stowarzeszenie Doradcze i Konsultingowe.

Kongres Polski Wschodniej to prelekcje, spotkania biznesowe i dyskusje z najwyższej klasy specjalistami i ekspertami świata polityki, biznesu, ekonomii oraz nauki. Do rozmów zaproszeni zostali ministrowie, marszałkowie, prezydenci miast Polski Wschodniej, burmistrzowie, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele polityki, biznesu, przedsiębiorcy, przedstawiciele klastrów oraz eksperci. Podczas Kongresu zostanie podpisany list intencyjny dotyczący powołania Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej”.

Zaprezentowane zostaną również inicjatywy klastrowe, omówione zagadnienia dotyczące zatorów płatniczych, aspekty handlu zagranicznego oraz przedstawiona zostanie analiza procesów kształcenia kadr dla budownictwa i turystyki.
Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
Tel./fax 85 652 61 07

Katarzyna Halicka: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 504 398 629

www.polskiestowarzyszenie.pl
www.kongrespolskiwschodniej.pl

Chris Higgins Womens Jersey